FANDOM


Carlsbergfondet, fuld titel Carlsbergfondet: Carlsberg laboratoriet, Videnskabelige understøttelser, Det Nationalhistoriske museum paa Frederiksborg, Ny Carlsbergfondet er en bog udgivet af Carlsbergfondet den 13. november 1942 i anledning af Videnskabernes Selskabs 200 års jubilæum, skrevet af formanden for Carlsbergfondets direktionen Johannes Pedersen.[1]

Struktur og indholdEdit

Bogen er på 124 sider og er udarbejdet med støtte af kontorchef for Carlsbergfondets sekretariat E. Spang-Hanssen og fondets kvæstor, retsformand, C. Nyholm.[2]. Bogen er trykt hos Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S og i kommision hos Ejnar Munksgaard.[3]

Bogens primære kapitler er fyldt med faktuelle oplysninger, som datoer, navne, værdier, osv.[4], der er et omfattende personregister udarbejdet af Spang-Hanssen med til- og fratrædelsesdatoer, såvel som dødsdatoer hvor relevant. Endelig fremhæves bogens biografi som væsentlig af R. Paulli[5]

IndholdsfortegnelseEdit

Bogens indehold:[6]

 • Fondets Tilblivelse og Overtagelsen af Carlsberg Bryggerierne (s. 9)
 • Organisation og Økonomi (s. 34)
 • Carlsberg Laboratoriet (s. 51)
 • Understøttelser til Videnskabernes Fremme i Almindelighed (s. 55)
 • Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg (s. 71)
 • Ny Carlsbergfondet (s. 81)
 • Medlemmer af Direktioner og Bestyrelser, Ledere af Institutioner m.m. 1876-1942 (s. 91)
 • Bibliografi (s. 101)
Henvisninger

Noter
 1. Historisk Tidsskrift, 10. Bind, 6. række (1942 - 1944), s. 585-586
 2. Forfatterens noter (s.6)
 3. s. 4 og omslaget
 4. Egen observation
 5. Historisk Tidsskrift
 6. Indhold (s.123)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki