FANDOM


Kongens Bryghus Langebro Kbh

Kongens Bryghus var en del af DfB, her anlægget ved Langebro, 1905

Kbh Tivoli 2

De forenede Bryggeriers hovedkontor har tidligerer ligget på H.C. Andersens Boulevard

De forenede Bryggerier, ofte forkortet DfB, var en bryggerivirksomhed som blev grundlagt i 1891 ved en fusion af en række Københavnske bryggerier. I 1894 tilsluttede Tuborgs Fabrikker sig og fra 1903 indgik De forenede Bryggerier en aftale med Carlsberg Bryggerierne om fælles overledelse og overskudsdeling. Fra 1970 blev disse virksomheder fusioneret under navnet De forendede Bryggerier, hvilket i 1987 blev ændret til blot Carlsberg A/S.

HistorieEdit

C.F. Tietgen havde i 1873 været med til at grundlægge Tuborgs Fabrikker og havde igennem årene flere gang været aktiv for at søge regulering af det Københavnske ølmarked, alternativt at gennemføre fusioner, dog uden held. Under truslen af den første danske ølskat, lykkedes det endligt i 1891.[1]

A/S De forenede Bryggerier blev dannet ved en konstituerende generalforsamling den 9. februar 1891 i Privatbankens bankrådssal. Aktiekapitalen blev sat til 6 millioner og de 11 deltagende virksomheder (med 12 bryggerier) índskød alle aktiver og passiver i det nye selskab og modtog aktier i stedet. De fusionerede virksomheder var:

 • Kongens Bryghus
 • Tvedes Bryggeri
 • Bryggeriet i Rahbeks Allé
 • Marstrands Bryggerier
  • Aldersro
  • Bryggeriet på Vodroffsvej
 • Bryggeriet Rabeshave
 • Bryggeriet Svanholm
 • Bryggeriet Kastrup
 • Ny Bryghus
 • Frederiksberg Bryggeri
 • Bryggeriet Alliance
 • Bryggeriet Ravnsborg

Generalforsamlingen valgte ligeledes den første bestyrelse, som konstituerede sig med grosserer Harald Fritsche som formand og udpegede William Haurowitz som administrerende direktør.[2]

C.F. Tietgen var således ikke en del af De forenede Bryggeriers ledelse, omen han deltog i visse af deres møder. Han var forsat i ledelsen for Tuborgs Fabrikker som i 1894 valgte at indgå i DfB.

Konkurrencen var hård på det Københavnske ølmarked og allerede i 1895 ingik man en kartelligende aftale med hhv. Gl. Carlsberg og Ny Carlsberg for en løbetid på 10 år. Forud for denne aftales udløb forhandledes en ny mere vidtgående aftale som anbragte såvel De forende Bryggerier som Carlsberg Bryggerierne under en fælles overledelse og med en økonomisk overskudsdeling. Denne aftale var grundlaget for de samvirkende bryggerier.

De forenede Bryggerier optimerede brugen af deres bryggerianlæg gennem konsolidering, herunder overflyttedes navnet Kongens Bryghus fra det oprindelige anlæg til to andre anlæg, hhv. Vordorffsvej og Rahbeks Alle. Virksomhedens administration lå i en årræke i den bygning der idag kendes som H.C. Andersen slottet.

Den oprindelige aftale indeholdt en $19 som gav Carlsberg Bryggerierne en ensidig mulighed for at indtræde med sine bryggerier i De forenede Bryggerier. En egentlig fusion blev overvejet ved flere lejligheder, men blev først realiseret, uden brug af $19, ved det storstillede Øl-brylluppet den 10. juni 1970 hvor DfB's generalforsamling godkendte Carlsberg Bryggeriernes indtræden.

Hermed var de to store bryggerier Carlsberg og Tuborg fusionerede under navnet De forenede Bryggerier A/S Carlsberg bryggerierne og Tuborg bryggerierne.[3][4] Navnet afkortedes efter kort tid og i 1987 blev navnet ændret til blot Carlsberg A/S og De forenede Bryggerier var ikke længere.

I forskellige sammenhænge har De forenede Bryggerier været omtalt som United Breweries på de internationale markeder.

LedelseEdit

De forenede Bryggerier
Bestyrelse
Formand H. Fritsche Grosserer
Medlem E.A. Blad Direktør
Medlem I.H. Bruhn Direktør
Medlem G. Halkier Grosserer
Medlem K. Hansen Bryggeriejer
Medlem C. Hauberg Ass. pharm.
Medlem H. Levin Grosserer
Medlem P.V. Tvede Direktør
Medlem C.W. Wolfhagen Direktør
Daglig ledelse
Administrerende direktør A. HaurowitzInterwiki

Henvisninger

Noter
 1. Ole Lange, Stormogulen, s. 478-482., 2006
 2. Meyer, s. 77-78
 3. Den store danske, opslag Carlsberg, besøgt 22. maj 2011
 4. Carlsbergfondet (bog) (1976), s. 100

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki