FANDOM


Carlsberg Lomme-Leksikon
SEPTEMBER GAVEN. Legat opret. 10. Nov. 1907 i Anl. af Carlsberg Bryggeriernes 60-Aars Bestaaen. Formaal: Understøttelse til Arbejdere, som paa Gr. af Sygdom eller deres Families størrelse er kommet i økonomiske Vanskeligheder. Legatet er et understøttende Organ, der ikke raader over nogen fast Grundkapital, men supplerende Midler er i de forløbne Aar bevilget af Carlsbergfondets Direktion ved Jubilæer, Mærkedage o. lign. Uddeles af Bryggeriernes Direktion efter skønnet Behov Aaret rundt. Ansøgningsskema udleveres i Lønningskontoret.
om Carlsberg Lomme-Leksikon

September Gaven er oprettet i anledning af Carlsbergs 60 års jubilæum.[1]

NoterEdit

  1. Carlsberg Lomme-Leksikon

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki