FANDOM


Tuborgs 50 Aars Jubilæum er en artikel som blev bragt i ugebladet Ingeniøren, nr. 19, 1923, i anledning af virksomheden Tuborgs Bryggerier A/S jubilæum.

Artiklens formålEdit

I anledning af jubilæet, at opsummere virksomhedens udvikling, som den anskuer i to perioder:[1]

  • 1873-1900 Hvor den skaber sit marked
  • 1900-1923 Hvor den udvikler sig til en international storspiller

Artiklen har ingen byline.

Artiklens strukturEdit

Artiklen er på 3 siders fortløbende tekst uden afsnitsinddeling.

Artiklen er illustret med to billeder:

PersonregisterEdit

Register over alle personer som forekommer i hovedteksten, samt oversigten over medlemmer af fondets direktion.[2]

Person Contekst Side
Heyman, Philip W. Grosserer og medlem af den første bestyrelse 1
Tietgen, C.F. Etatsråd og medlem af den første bestyrelse 1
Brock, Gustav Højesteretssagfører og medlem af den første bestyrelse 1
Hagemann, G.A. Fabriksejer og medlem af den første bestyrelse 1
Puggaard, Rudolh Grosserer og medlem af den første bestyrelse 1
Zahrtmann, C.H.D. Ingeniør, planlægger det oprindelige anlæg 1
Bekkevold, H. Brygmester, Tuborgs tekniske leder 1
Wibroe, S. Brygmester, Tuborgs tekniske leder efter Hans Bekkevold 1,2
Dessau, Benny Ansat som prokurist, siden direktør 1
Benzon, Alfred Apoteker, Fabriksejer, Formand for bestyrelsen i DfB, 1923 2
Zeuthen, L. Overretssagfører, næstformand for bestyrelsen i DfB, 1923 2
Melchior, Carl H. Grosserer og medlem af bestyrelsen i DfB, 1923 2
Meyer, Karl Professor og medlem af bestyrelsen i DfB, 1923 2
Winther, J.P. Nationalbankdirektør og medlem af bestyrelsen i DfB, 1923 2
Knudsen, A. Underdirektør i 1897 2
Rosen, Anton Professor og arkitekt for Tuborgs administrationsbygning 2,3

NoterEdit

  1. Artiklens afrunding på side 3
  2. Register udarbejdet af Victor Valore

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki